تاریخ ایجاد:1391/08/27تعداد مشاهده:5373

 

 

 

 

نام : محمد لطفی

سمت : ریاست دانشگاه آزاد اسلامی خنج 

مدرک تحصیلی : حوزوی معادل فوق لیسانس - فوق لیسانس تاریخ

تلفن دفتر کار : 4525613 - 0782

تعداد بازدیدکنندگان     تاکنون     130221     اکنون     6