تاریخ ایجاد:1395/09/16تعداد مشاهده:5260

 

اساتید هیات علمی رشته عمران :

1- مهندس نادر اکبرپور

2 - مهندس محمدیوسف محمودی

اساتید هیات علمی رشته معماری:

1- مهندس شهرام حفیظ

2- مهندس عبدالوحید استادزاده

اساتید هیات علمی رشته کامپیوتر :

1- مهندس سید ابراهیم هاشمی 

2- مهندس نیما خضری

اساتید هیات علمی رشته علوم پایه :

2- سمیرا مهرانگیز

اساتید هیات علمی رشته مدیریت:

1- دکتر داریوش جمشیدی

2 - مسعود بیرجندی

اساتید هیات علمی رشته علوم انسانی : 

1- سید علیرضا کشفی نیا

 

تعداد بازدیدکنندگان     تاکنون     228117     اکنون     1