کد خبر: 89     تاریخ انتشار: 1397/02/24     تعداد مشاهده: 2420

خبر فوری : اولین دوره طرح ولایت دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دانشجویان نخبه و فعالان فرهنگی دانشجویی و با حضور اساتید برجسته به مدت 40 روز در مشهد مقدس برگزار می شود . جهت ثبتنام به امور دانشجویی و فرهنگی مراجعه کنید .

خبر فوری : اولین دوره طرح ولایت دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دانشجویان نخبه و فعالان فرهنگی دانشجویی و با حضور اساتید برجسته به مدت 40 روز در مشهد مقدس برگزار می شود . جهت ثبتنام به امور دانشجویی و فرهنگی مراجعه کنید .

تعداد بازدیدکنندگان     تاکنون     228093     اکنون     1