کد خبر: 54     تاریخ انتشار: 1394/12/03     تعداد مشاهده: 1140

قابل توجه دانشجویان نمونه : دانشجویان محترم نمونه جهت دریافت دستورالعمل اجرایی برگزاری اولین مراسم گرامی داشت دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد اسلامی به امور دانشجویی دانشگاه مراجعه نمایند

قابل توجه دانشجویان نمونه : دانشجویان محترم نمونه جهت دریافت دستورالعمل اجرایی برگزاری اولین مراسم گرامی داشت دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد اسلامی به امور دانشجویی دانشگاه مراجعه نمایند

نظرات

   ارسال نظر

    

    

    

تعداد بازدیدکنندگان     تاکنون     313552     اکنون     3