کد خبر: 51     تاریخ انتشار: 1394/11/24     تعداد مشاهده: 1463

خبر فوری برای دانشجویان گرامی : وام وزارت علوم : دانشجویان متقاضی وام وزارت علوم نیمسال دوم 95-94 حد اکثر تا تاریخ 10/12/94 به صندوق رفاه دانشگاه مراجعه نمایند .

خبر فوری برای دانشجویان گرامی : وام وزارت علوم : دانشجویان متقاضی وام وزارت علوم نیمسال دوم 95-94 حد اکثر تا تاریخ 10/12/94 به صندوق رفاه دانشگاه مراجعه نمایند .

نظرات

   ارسال نظر

    

    

    

تعداد بازدیدکنندگان     تاکنون     338281     اکنون     15